Det er svært viktig at selskapet er tilstrekkelig forsikret. Vi innhenter og etablerer forsikringsavtaler. Sammen med vår forsikringsmegler sørger vi for riktig dekning til markedets beste priser. Vi henter inn tilbud fra forskjellige forsikringsselskaper som sikrer gode løsninger.
Hvis selskapet opplever skadesituasjoner, melder vi inn skadekrav og administrerer skadeoppfølging sammen med forsikringsselskap.
Vi bistår styret med opptak av felleslån, og påser at man oppnår markedsmessige vilkår. Hvis det er ønskelig å tilby individuelle nedbetalingsløsninger (IN-ordning) ordner vi det.
Det er svært viktig at selskapet er tilstrekkelig forsikret. Vi innhenter og etablerer forsikringsavtaler. Sammen med vår forsikringsmegler sørger vi for riktig dekning til markedets beste priser. Vi henter inn tilbud fra forskjellige forsikringsselskaper som sikrer gode løsninger.
Hvis selskapet opplever skadesituasjoner, melder vi inn skadekrav og administrerer skadeoppfølging sammen med forsikringsselskap.
Vi bistår styret med opptak av felleslån, og påser at man oppnår markedsmessige vilkår. Hvis det er ønskelig å tilby individuelle nedbetalingsløsninger (IN-ordning) ordner vi det.
Det er svært viktig at selskapet er tilstrekkelig forsikret. Vi innhenter og etablerer forsikringsavtaler. Sammen med vår forsikringsmegler sørger vi for riktig dekning til markedets beste priser. Vi henter inn tilbud fra forskjellige forsikringsselskaper som sikrer gode løsninger.
Hvis selskapet opplever skadesituasjoner, melder vi inn skadekrav og administrerer skadeoppfølging sammen med forsikringsselskap.
Vi bistår styret med opptak av felleslån, og påser at man oppnår markedsmessige vilkår. Hvis det er ønskelig å tilby individuelle nedbetalingsløsninger (IN-ordning) ordner vi det.
Det er svært viktig at selskapet er tilstrekkelig forsikret. Vi innhenter og etablerer forsikringsavtaler. Sammen med vår forsikringsmegler sørger vi for riktig dekning til markedets beste priser. Vi henter inn tilbud fra forskjellige forsikringsselskaper som sikrer gode løsninger.
Hvis selskapet opplever skadesituasjoner, melder vi inn skadekrav og administrerer skadeoppfølging sammen med forsikringsselskap.
Vi bistår styret med opptak av felleslån, og påser at man oppnår markedsmessige vilkår. Hvis det er ønskelig å tilby individuelle nedbetalingsløsninger (IN-ordning) ordner vi det.
Det er svært viktig at selskapet er tilstrekkelig forsikret. Vi innhenter og etablerer forsikringsavtaler. Sammen med vår forsikringsmegler sørger vi for riktig dekning til markedets beste priser. Vi henter inn tilbud fra forskjellige forsikringsselskaper som sikrer gode løsninger.
Hvis selskapet opplever skadesituasjoner, melder vi inn skadekrav og administrerer skadeoppfølging sammen med forsikringsselskap.
Vi bistår styret med opptak av felleslån, og påser at man oppnår markedsmessige vilkår. Hvis det er ønskelig å tilby individuelle nedbetalingsløsninger (IN-ordning) ordner vi det.