Eiendomsforvaltning

Regnskap og budsjettforvaltning

Vi utfører alle sider av løpende regnskap, periodisk rapportering, årsavslutning med rapportering til styret og årsmøter. Vi utarbeider budsjett i samråd med styret og foretar løpende budsjettkontroll med avviksrapportering. Vi følger opp tjenesteleverandører; vaktmester, renhold, gressklipp, snørydding etc. Fakturering av felleskostnader og husleie, oppfølging av betaling og nødvendig inkasso. Innkalling til årsmøter, klargjøring og utsending av årsmøtedokumenter. Deltakelse på årsmøtet, og referat med utsending til andels- og seksjonseiere. Innsending av lovpålagt rapportering til Skatteetaten av ligningsopplysninger. Håndtering av oppgavepliktig lønn og honorarer for selskapets ansatte og tillitsvalgte. Løpende rapportering av a-meldinger.
Bistand ved eierskifter, forsikringssaker, mindre vedlikeholdsarbeider, kontakt med selskapets forbindelser og arkivansvar.

Styrebistand

Vi bistår styreleder og styremedlemmer i deres viktige arbeid og deltar på styremøter etter behov. Vi har erfaring med de fleste utfordringer og problemer som kan oppstå i et boligselskap, denne kunnskapen kan styret dra nytte av.

Typiske utfordringer styret må håndtere er fastsettelse av felleskostnader og husleie, vedlikeholdsplan, sprøsmål om bruk av fellesarealer, brannsikring, parkering, lading av el-bil, nabotvister, reguleringsspørsmål og nabovarsler.

Styret har også et formelt og reelt ansvar knyttet til HMS og internkontroll som ikke må undervurderes. Manglende fokus på dette kan sette styret i personlig ansvar. Vi bistår styret med å følge opp dette ansvaret.

Rådgivning forsikring og finansiering

Det er svært viktig at selskapet er tilstrekkelig forsikret. Vi innhenter og etablerer forsikringsavtaler. Sammen med vår forsikringsmegler sørger vi for riktig dekning til markedets beste priser. Vi henter inn tilbud fra forskjellige forsikringsselskaper som sikrer gode løsninger.

Hvis selskapet opplever skadesituasjoner, melder vi inn skadekrav og administrerer skadeoppfølging sammen med forsikringsselskap.

Vi bistår styret med opptak av felleslån, og påser at man oppnår markedsmessige vilkår. Hvis det er ønskelig å tilby individuelle nedbetalingsløsninger (IN-ordning) ordner vi det.

Drift og vedlikehold

Alle boligselskaper har behov for løpende vedlikehold og rehabilitering. Dette er en viktig, men også krevende oppgave for styret å følge opp. Vi bistår med vedlikeholdsplaner, innhenting av tilstandsvurderinger og anbudsbeskrivelse og tilbudsinnhenting. Vi påtar oss også å være byggherrerepresentant. Typiske områder vi kan bistå med er bl.a.:

  • Tak- og fasadearbeider
  • Rør-rehabilitering, både full utskifting og strømping etc.
  • Tilknytning fjernvarme og etablering av bergvarme
  • Ettermontering av balkonger
  • Hageanlegg, asfaltarbeider, garasje- og parkeringsanlegg

Elektroarbeider, brannsikring og ventilasjon bistår vi ikke med, men har dyktige samarbeidspartnere som dekker disse feltene.

HMS og internkontroll

Dette er et område som blir stadig viktigere. Styret har et klart definert ansvar for sikkerhet i bygningsmasse og fellesareal.

Alle virksomheter skal gjennom HMS-planer og interkontrollsystem vurdere risiko, og iverksette tiltak med tanke på skadeforebyggende arbeid. Ansvaret hviler formelt på styret, men vi kan bistå med dette. Det er i alles interesse at man unngår skader på person og eiendeler.

Vi kan også bistå styret med anbefalinger og påmelding til gode kurs innenfor dette området.

Rabattavtaler

Som kunde hos oss vil man dra nytte av rabattavtaler og innkjøpsordninger vi har fremforhandlet. Dette gjelder bl.a. følgende tjenester:

  • Forsikringsavtaler
  • Låne- og bankavtaler
  • Kabel-tv og internett
  • Energi
  • Renhold og vaktmester

Vi går igjennom selskapets avtaler og sjekker at vilkårene er gunstige.