Regnskap og budsjettforvaltning

Hjem » Eiendomsforvaltning » Regnskap og økonomiforvaltning

Vi utfører alle sider av løpende regnskap, periodisk rapportering, årsavslutning med rapportering til styret og årsmøter. Vi utarbeider budsjett i samråd med styret og foretar løpende budsjettkontroll med avviksrapportering. Vi følger opp tjenesteleverandører; vaktmester, renhold, gressklipp, snørydding etc. Fakturering av felleskostnader og husleie, oppfølging av betaling og nødvendig inkasso. Innkalling til årsmøter, klargjøring og utsending av årsmøtedokumenter. Deltakelse på årsmøtet, og referat med utsending til andels- og seksjonseiere. Innsending av lovpålagt rapportering til Skatteetaten av ligningsopplysninger. Håndtering av oppgavepliktig lønn og honorarer for selskapets ansatte og tillitsvalgte. Løpende rapportering av a-meldinger. Bistand ved eierskifter, forsikringssaker, mindre vedlikeholdsarbeider, kontakt med selskapets forbindelser og arkivansvar.