Personvernerklæring Borge Forvaltning AS.

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke opplysninger vi samler inn om våre registrerte forvaltningskunder, leietakere, leverandører og ansatte, hvordan og hvorfor vi samler inn og bruker opplysningene, samt hvordan vi ivaretar den enkeltes rettigheter og reglene i personvernlovgivningen.
Behandling av personopplysninger er regulert i personopplysningsloven.
Loven stiller strenge krav til konfidensialitet og sikkerhet ved behandling av personopplysninger. Datatilsynet fører tilsyn med loven.
«Personopplysninger» er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en fysisk person, f.eks. navn, bostedsadresse, e-postadresse eller hva slags type forhold du har hos oss.

Behandlingsansvarlig:

Daglig leder er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.
Med «behandlingsansvarlig» menes i loven den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal benyttes.
Det er den behandlingsansvarlige som er ansvarlig for at behandlingen av personopplysninger skjer i henhold til loven.

Hvilke personlige data lagres hos Borge Forvaltning AS?

Personopplysningene vi samler inn er de opplysningene vi mottar når du registreres som forvaltningskunde, leietaker, kontaktperson eller ansatt hos oss, samt eventuelle personopplysninger i forbindelse med vår behandling av bestillinger/leveranser.

Opplysninger vi mottar og registrerer er: fornavn, etternavn, leverings- og fakturaadresse, telefonnummer, e-postadresse, firmanavn, organisasjonsnummer, personnummer, fakturanummer og betalingsinformasjon herunder kontonummer.

Hvordan benyttes personopplysningene?

Opplysningene brukes til å levere forvaltningstjenester, regnskapstjenester og tilknyttede tjenester. Informasjon om kontaktperson hos leverandører benyttes til dialog om bestillinger/leveranser.

Hvem deler vi opplysningene med?

Borge Forvaltning AS har tredjeparts tjenesteleverandører i forhold til drift og support av IT og Web-baserte tjenester.
Vi inngår skriftlige avtaler med tredjeparter vi deler opplysninger med, og stiller tydelige krav om å følge gjeldende personvernlovgivning, inkludert kravene til informasjonssikkerhet og taushetsplikt.
Vi arbeider planlagt og systematisk med å ivareta informasjonssikkerhet og har iverksatt diverse sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene mot uautorisert tilgang og bruk.

Hvordan begrense eller oppdatere bruk av lagret persondata?

Persondata som er nødvendige for å fullføre inngåtte avtaler eller som er lovpålagt å oppbevare en viss tid kan ikke begrenses eller slettes.
Andre persondata kan slettes eller oppdateres etter ønske.

Hvor lenge oppbevares personopplysningene?

Vi oppbevarer personopplysningene så lenge det er nødvendig ut fra de formål som er beskrevet i avsnittene ovenfor, eller for å oppfylle bestemte lovkrav. Bokføringsloven gjør at faktura- og personalopplysninger må lagres i minst 5 år.

Hvordan kontakte Borge Forvaltning AS?

Adresse: Haakon VIIs gate 9,0161 Oslo

Postadresse: Postboks 1266 Vika, 0111 Oslo
Telefon: +47 23 13 95 50
e-post: eiendom@borgeforvaltning.no


Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 11/03-2019.
Vi forbeholder oss retten til å endre våre retningslinjer etter behov.

For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at vårt firma er registrert i Foretaksregisteret under navnet Sefbo Forvaltning AS.